პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1041-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/09/2013
Registration code 240110000.05.001.017080
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.