საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1046-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/09/2013
Registration code 200000000.05.001.017083
1046-Iს
06/09/2013
Website, 23/09/2013
200000000.05.001.017083
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found