მოსწავლის პირადი საქმის ფორმისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

მოსწავლის პირადი საქმის ფორმისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
Document number 113/ნ
Document issuer Minister of Education and Science of Georgia
Date of issuing 22/08/2013
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/08/2013
Registration code 430210000.22.022.016633
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.