„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 923-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/08/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/08/2013
Registration code 010290000.04.001.016077
923-რს
07/08/2013
Website, 20/08/2013
010290000.04.001.016077
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found