საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 906-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/07/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/08/2013
Registration code 200000000.05.001.017043
906-რს
30/07/2013
Website, 20/08/2013
200000000.05.001.017043
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found