„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 900-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/07/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/08/2013
Registration code 010290000.04.001.016078
Consolidated publications
900-რს
29/07/2013
Website, 20/08/2013
010290000.04.001.016078
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (20/08/2013 - 07/03/2014)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.