„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 900-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/07/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/08/2013
Registration code 010290000.04.001.016078
Consolidated publications
900-რს
29/07/2013
Website, 20/08/2013
010290000.04.001.016078
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found