საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 901-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/07/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/08/2013
Registration code 010190020.04.001.016076
901-რს
29/07/2013
Website, 20/08/2013
010190020.04.001.016076
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found