საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 893-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/07/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/08/2013
Registration code 090000000.05.001.017040
893-რს
29/07/2013
Website, 20/08/2013
090000000.05.001.017040
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found