„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 833-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/07/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/07/2013
Registration code 450140000.05.001.017018
Consolidated publications
833-რს
12/07/2013
Website, 25/07/2013
450140000.05.001.017018
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.