საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 834-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/07/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/07/2013
Registration code 010190020.04.001.016070
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.