„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 835-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/07/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/07/2013
Registration code 150000000.04.001.016071
835-რს
12/07/2013
Website, 25/07/2013
150000000.04.001.016071
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.