„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 818-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/07/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/08/2013
Expiration Date 01/01/2022
Registration code 240000000.05.001.017024
818-რს
12/07/2013
Website, 05/08/2013
240000000.05.001.017024
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found