პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 798-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/07/2013
Registration code 240110000.05.001.017013
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.