საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 800-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/07/2013
Registration code 200000000.05.001.017014
800-IIს
28/06/2013
Website, 15/07/2013
200000000.05.001.017014
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found