საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 729-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2013
Registration code 270000000.04.001.016069
729-IIს
12/06/2013
Website, 04/07/2013
270000000.04.001.016069
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found