საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 651-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/06/2013
Registration code 040000000.05.001.016986
651-IIს
30/05/2013
Website, 12/06/2013
040000000.05.001.016986
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found