საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 668-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2013
Registration code 010190020.04.001.016068
668-IIს
30/05/2013
Website, 24/06/2013
010190020.04.001.016068
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found