„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 669-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2013
Registration code 150000000.04.001.016067
669-IIს
30/05/2013
Website, 24/06/2013
150000000.04.001.016067
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.