საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 560-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/04/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2013
Registration code 090000000.05.001.016979
560-IIს
19/04/2013
Website, 10/05/2013
090000000.05.001.016979
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found