პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 559-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/04/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2013
Registration code 100030010.05.001.016980
559-IIს
19/04/2013
Website, 10/05/2013
100030010.05.001.016980
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.