„საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 567-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/04/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/05/2013
Registration code 390000000.05.001.016977
567-IIს
19/04/2013
Website, 08/05/2013
390000000.05.001.016977
„საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found