საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 547-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/04/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/05/2013
Registration code 090000000.05.001.016976
547-IIს
17/04/2013
Website, 08/05/2013
090000000.05.001.016976
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found