საქართველოს მოქალაქე გიორგი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე გიორგი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/1/524
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 10/04/2013
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 19/04/2013
Registration code 000000000.00.000.016012
  • Word
2/1/524
10/04/2013
Website, 19/04/2013
000000000.00.000.016012
საქართველოს მოქალაქე გიორგი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.