საქართველოს მოქალაქე ბესიკ ადამია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე ბესიკ ადამია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/1/539
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 11/04/2013
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 19/04/2013
Registration code 000000000.00.000.016011
  • Word
1/1/539
11/04/2013
Website, 19/04/2013
000000000.00.000.016011
საქართველოს მოქალაქე ბესიკ ადამია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found