„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 469-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/03/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/04/2013
Registration code 360000000.05.001.016923
469-რს
25/03/2013
Website, 05/04/2013
360000000.05.001.016923
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.