საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 496-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/03/2013
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2013
Registration code 010010000.01.001.016010
496-რს
25/03/2013
Website, 27/03/2013
010010000.01.001.016010
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found