საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 205-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/01/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/01/2013
Registration code 090000000.05.001.016898
205-რს
18/01/2013
Website, 28/01/2013
090000000.05.001.016898
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found