„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 156-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/12/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2012
Registration code 450140000.05.001.016888
156-რს
26/12/2012
Website, 30/12/2012
450140000.05.001.016888
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.