საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 195-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/12/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2012
Registration code 270000000.04.001.016057
195-რს
28/12/2012
Website, 30/12/2012
270000000.04.001.016057
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found