საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 189-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/12/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2012
Activating Date 31/12/2012
Registration code 200000000.05.001.016879
189-რს
28/12/2012
Website, 29/12/2012
200000000.05.001.016879
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found