საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 157-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/12/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2012
Registration code 010190020.04.001.016058
157-რს
26/12/2012
Website, 30/12/2012
010190020.04.001.016058
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found