საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 118-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/12/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2012
Activating Date 01/01/2013
Registration code 200000000.05.001.016880
118-Iს
20/12/2012
Website, 29/12/2012
200000000.05.001.016880
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found