საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 154-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/12/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/01/2013
Registration code 010190020.04.001.016060
154-Iს
21/12/2012
Website, 08/01/2013
010190020.04.001.016060
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found