„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Document number 1157
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/03/2009
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 9, 13/04/2009
Registration code 010.320.050.05.001.003.500
  • Word
1157
27/03/2009
LHG, 9, 13/04/2009
010.320.050.05.001.003.500
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.