პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 114-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/12/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2012
Registration code 240110000.05.001.016876
English translation of this document not found
totop
Online consultation

Unfortunately no operator is online.