საქართველოს კანონის პროექტი - „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს კანონის პროექტი - „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 0
Document issuer პროექტის ავტორი
Date of issuing 30/11/2012
Document type Draft Normative Acts
Source and date of publishing Website, 30/11/2012
Registration code 000000000.00.00.016194
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.