საქართველოს კანონის პროექტი - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კანონის პროექტი - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 0
Document issuer პროექტის ავტორი
Date of issuing 12/11/2012
Document type Draft Normative Acts
Source and date of publishing Website, 12/11/2012
Registration code 000000000.00.00.016187
0
12/11/2012
Website, 12/11/2012
000000000.00.00.016187
საქართველოს კანონის პროექტი - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
პროექტის ავტორი
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.