ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
Document number 26
Document issuer Khobi Municipality
Date of issuing 02/11/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 09/11/2012
Expiration Date 29/08/2014
Registration code 010250020.35.106.016075
Consolidated publications
26
02/11/2012
Website, 09/11/2012
010250020.35.106.016075
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
Khobi Municipality
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (09/11/2012 - 22/08/2014)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.