„დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 32
Document issuer Dmanisi Municipality
Date of issuing 21/10/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 25/10/2012
Expiration Date 07/08/2014
Registration code 270070000.35.156.016113
32
21/10/2012
Website, 25/10/2012
270070000.35.156.016113
„დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Dmanisi Municipality
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.