ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
Document number 34
Document issuer Bolnisi Municipality
Date of issuing 22/10/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 24/10/2012
Activating Date 01/11/2012
Expiration Date 14/08/2014
Registration code 010320010.35.158.016098
Consolidated publications
34
22/10/2012
Website, 24/10/2012
010320010.35.158.016098
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
Bolnisi Municipality
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (24/10/2012 - 26/10/2012)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.