„კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ" კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ" კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 34
Document issuer Kaspi Municipality
Date of issuing 19/10/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 23/10/2012
Expiration Date 15/08/2014
Registration code 190040000.35.149.016117
34
19/10/2012
Website, 23/10/2012
190040000.35.149.016117
„კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ" კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Kaspi Municipality
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.