,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 23
Document issuer Samtredia Municipality
Date of issuing 17/10/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 19/10/2012
Expiration Date 13/01/2015
Registration code 010250020.35.120.016074
23
17/10/2012
Website, 19/10/2012
010250020.35.120.016074
,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Samtredia Municipality
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.