ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
Document number 22
Document issuer Kareli Municipality
Date of issuing 15/10/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 19/10/2012
Expiration Date 18/07/2014
Registration code 270070000.35.144.016094
Consolidated publications
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (19/10/2012 - 22/10/2012)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.

Illegal access