„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 25
Document issuer Khobi Municipality
Date of issuing 15/10/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 19/10/2012
Registration code 010250020.35.106.016074
25
15/10/2012
Website, 19/10/2012
010250020.35.106.016074
„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Khobi Municipality
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.