ოქმი „საქართველოსა და გვინეა ბისაუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობების დამყარების შესახებ“

ოქმი „საქართველოსა და გვინეა ბისაუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობების დამყარების შესახებ“
Document number 148/1
Document issuer Minister of Foreign Affairs of Georgia
Date of issuing 09/03/2012
Document type International Treaty and Agreement of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/10/2012
Activating Date 09/03/2011
Registration code 480610000.03.030.016118
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.