შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელო №1168 - დამფუძნებლისთვის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბეგვრა 1168

  • Word
შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელო №1168 - დამფუძნებლისთვის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბეგვრა 1168
Document number 0
Document issuer Revenue Service
Date of issuing 20/02/2012
Document type Situational Guideline of the Revenue Service
Source and date of publishing Website, 31/08/2012
Registration code 000000000.00.00.016169
  • Word
0
20/02/2012
Website, 31/08/2012
000000000.00.00.016169
შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელო №1168 - დამფუძნებლისთვის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბეგვრა 1168
Revenue Service
Document has some visual gaps
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.