საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Document number 465ა
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/06/2000
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 27, 17/07/2000
Registration code 000000000.00(0).000.000000
  • Word
465ა
30/06/2000
LHG, 27, 17/07/2000
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.