საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6601-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/06/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/07/2012
Activating Date 01/01/2013
Registration code 010190020.04.001.016055
  • Word
6601-რს
29/06/2012
Website, 13/07/2012
010190020.04.001.016055
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found