საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6545-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2012
Activating Date 01/09/2012
Registration code 400010020.05.001.016844
  • Word
6545-Iს
22/06/2012
Website, 04/07/2012
400010020.05.001.016844
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found